Vervelend, dat u bij een schade betrokken bent geraakt. Maar we gaan u er graag bij helpen dit goed afgewikkeld te krijgen. 

Hieronder treft u het algemeen schadeformulier aan. U kunt dat volledig online invullen. En wanneer u dat makkelijk vindt kunt u er zelfs gelijk foto's aan toevoegen.

Via de button 'verzenden' helemaal onderaan, plaatst u het formulier rechtstreeks in onze e-mailbox, zodat we er direct mee aan de slag kunnen.

Belangrijk: Wanneer uw schade een aanrijding betreft, kunt u beter het 'aanrijdingsformulier' gebruiken. 

Uw gegevens
Verzekeringsgegevens
Wat is er gebeurd
Wat is beschadigd of verloren gegaan

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Van Willigen Hypotheken en Verzekeringen B.V. Voor zover nodig wordt Van Willigen Hypotheken en Verzekeringen B.V. hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.